Managementrapportages

Daarnaast adviseren en ondersteunen onze medewerkers u met over vragen over arbeidsrecht en ontslagrecht,  cao-vragen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen. Kortom alles over in- , door- en uitstroom.
Arbeidsovereenkomsten, functioneren en beoordelen, salarissystematiek, arbo, ziekteverzuim en nog meer: zij maken alle deel uit van de personeelsadministratie die wij voor u kunnen voeren.

This is Sliced Diazo Plone Theme