Eindejaarstips 2017

Onderstaand treft u kort enkele fiscale eindejaarstips aan. Een uitgebreid overzicht van alle eindejaarstips vindt u ook op onze site

Investeringsaftrek

Benut de investeringsaftrek. U komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek indien u geïnvesteerd heeft in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen de € 2.300 en € 312.176. Schuif eventueel een voor (begin) 2018 geplande investering naar voren om de KIA in 2017 te benutten (of stel een in 2017 geplande investering juist uit).

 

Bent u van plan een bedrijfsmiddel te verkopen? Ga dan na wanneer dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Indien u namelijk voor dit bedrijfsmiddel korter dan vijf jaar geleden de investeringsaftrek hebt toegepast, dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen (desinvesteringsbijtelling). Stel verkoop van een bedrijfsmiddel dus indien mogelijk uit als de 5-jaarstermijn in 2017 nog niet is verlopen.

 

Auto

Ook in 2018 geldt nog de lage bijtelling van 4% voor volledig elektrische auto’s. Voor andere in 2017 of 2018 aangeschafte auto’s geldt een bijtelling van 22%. Hoewel de Milieulijst 2018 nog niet bekend is, komen volledig elektrische auto’s net als in 2017 waarschijnlijk ook in 2018 nog in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Deze fiscale investeringsfaciliteiten kunnen u mogelijk de volgende fiscale voordelen opbrengen:

  • Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag (tot maximaal € 50.000). 
  • Met de Vamil kunt u maximaal 75% van de investeringskosten in één jaar afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

 

Ook voor zogenoemde youngtimers geldt een gunstige regeling. Een youngtimer is een auto van vijftien jaar of ouder. U betaalt 35% bijtelling in plaats van 22%, maar als bezitter van een auto van vijftien jaar of ouder betaalt u die 35% over de dagwaarde van het voertuig en niet over de nieuwwaarde, zoals bij nieuwe auto's. De dagwaarde van youngtimers is meestal veel lager waarmee u dus uw fiscale voordeel behaalt.

 

Pensioen eigen beheer

Heeft u een BV en had u een pensioenregeling in eigen beheer? Dan doet u er goed aan voor eind 2017 te kiezen wat u met uw pensioenpotje gaat doen. U kunt het pensioen bevriezen, fiscaalvriendelijk afkopen (dat wordt in 2018 een stuk minder aantrekkelijk) of omzetten in een oudedagsverplichting.

 

BTW

Denk eraan in de laatste BTW-aangifte van het jaar (vierde kwartaal of de maand december) een aantal correcties op te nemen over het afgelopen kalenderjaar (indien van toepassing), zoals bijvoorbeeld de correctie omzetbelasting privégebruik personenauto en de correctie privégebruik woning.

 

Heeft u te maken met wanbetalers en lukt het u niet om uw vorderingen te innen? Dan kunt u de afgedragen BTW terugvragen. De vordering is in ieder geval oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met uw klant bent overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

 

Verlaag uw grondslag in box 3

Verwacht u een hoge aanslag in box 3? Probeer nu al deze hoge aanslag te voorkomen door uw box 3 vermogen te verlagen. De hoogte van uw vermogen op 1 januari 2018 is beslissend. U kunt bijvoorbeeld uw belastingaanslagen en andere (kleine) schulden voor die datum betalen, een schenking doen (zie hieronder) of uw vermogen onderbrengen in een BV. Het belastingvrij vermogen is in 2018 € 30.000 per belastingplichtige (en voor fiscale partners dus in totaal € 60.000).

 

Het kan aantrekkelijk zijn om uw hypotheekrente van 2018 alvast vooruit te betalen in 2017. Dit kan uw eventuele box 3-belasting verlagen. Daarnaast kunt u nog gebruik maken van de hoge hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek gaat namelijk omlaag (elk jaar 0,5%).

 

U kunt fiscaal voordelig schenken aan uw kinderen. Bij kinderen tussen de achttien en veertig jaar kunt u kiezen uit de volgende belastingvrije schenkingen:

 

  • Een schenking van € 25.526. Hierbij beslist uw kind zelf wat het met het geld doet.
  • Een schenking van € 53.176. Deze schenking moet uw kind gebruiken voor zijn of haar studie.
  • Een schenking van maximaal € 100.000 (let op samenloopregelingen). Deze schenking moet het kind gebruiken voor de eigen woning.

 

Let op

Uw kinderen kunnen maar één keer in hun leven gebruik maken van deze verhoogde vrijstellingen. U kiest dus voor € 25.526 óf voor € 53.176 óf voor € 100.000. De reguliere vrijstelling is € 5.320.

 

Giften

U kunt nog een jaar langer een beroep doen op de verhoogde giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting bij schenkingen aan een zogenoemde culturele instelling (multiplier giftenaftrek). Aftrekbare giften aan culturele instellingen worden namelijk voor het bepalen van de giftenaftrek verhoogd met 25%, maar in totaal ten hoogste met € 1.250. 

This is Sliced Diazo Plone Theme